My Blog

Ga terug

Verificatie vooraf!

Verificatie vooraf – naar een betere aanslagoplegging 2016

Voor de zomer zijn we aan de slag geweest m.b.t. de implementatie van Slim heffen.

Dit was vooral gericht op het onderdeel “Uniforme object registratie”. Hiermee hebben we de specials (die onderdelen die uit het standaard bulkproces vallen) in K2B in beeld.

Het betreft o.a. objecten als Recreatiewoningen, Bedrijfsverzamelgebouwen, Transformators, Kamerverhuur, eigen heffing objecten, etc.

Centric zal in 2016-Q1 extra functionaliteit opleveren om

  1. a) op basis van de Sub-gebruikscodes (specials) het juiste hefmodel te kunnen koppelen
  2. b) een relatie te kunnen leggen tussen het WOZ – object en het zelf gecreëerde heffingsobject.

Dit alles in de lijn met de afspraken over “Uniforme object registratie”

Verificatie vooraf -> wordt eenvoudiger door “Uniforme object registratie” 

Inmiddels worden de voordelen van de “Uniforme object registratie”  gebruikt voor controles op juistheid en volledigheid tbv de aanslagoplegging 2016.

De “Uniforme object registratie” is bij jullie kantoor nog niet (volledig) doorgevoerd.

 

Kostenbesparing en verkorten doorlooptijd afhandelen bezwaren

Het afdoen van een bezwaar kost de organisatie ruim € 50,- . Een afname van bijvoorbeeld 300 bezwaren leidt dan al snel tot een structurele kostenbesparing van ruim €15.000,-. Daarnaast zal de doorlooptijd van de bezwaren verkort worden als er minder bezwaren zijn. Conform het Lean principe is het van belang

  1. aan de voorkant de instroom te minimaliseren
  2. de afhandeling van bezwaren te doen in een flow (continue proces met aanraken = afmaken)
  3. Juister en vollediger aanslagoplegging

Een beter en inzichtelijker proces te organiseren. Het realiseren van de “Uniforme object registratie” in combinatie met controlescripts leidt tot een structurele verbetering en beheersbaarheid van het proces.

avw2Verificatie vooraf!

Related Posts