Prowonen / Sité / Wonion

ICT optimalisatie / Organisatieverandering

AvW2 begeleidde 3 samenwerkende corporaties (Prowonen, Sité en Wonion) bij het gezamenlijk implementeren van Viewpoint (Itris) en bij het opzetten en inrichten van een ERP-beheerorganisatie. Naast de aandacht voor de technische aspecten is er ruim aandacht besteed aan de veranderkundige aspecten van deze samenwerking.

Lees meer Functie:

ICT Adviseur / Verandermanager

Citaat:

Met drie partijen eenzelfde inrichting afspreken en realiseren was een prachtige uitdaging