Renbwonen

ICT optimalisatie
De Zeeuwse corporaties zijn volop aan het samenwerken, onder andere op het gebied van ICT. AvW2 heeft 4 van deze corporaties, waaronder R&B, begeleid met het opstellen van een strategische ICT visie die is gericht op het verminderen van kwetsbaarheid, het vergroten van de kwaliteit van dienstverlening en het verlagen van de ICT-beheerkosten.

Het heeft geleid tot de implementatie van een gezamenlijk ERP systeem met een gelijke inrichting voor alle corporaties. Collega’s zijn hierdoor onderling uitwisselbaar en er is één ERP beheerorganisatie die ondersteuning biedt aan alle aangesloten corporaties.

Lees meer Functie:

ICT adviseur

Citaat:

Petje af voor de bestuurders van de 4 corporaties die deze samenwerking zijn aangegaan en die ook tijdens de moeilijke momenten elkaar bleven "vasthouden", onderweg naar het gezamenlijke doel