Heem Wonen

Procesoptimalisatie
AvW2 begeleidde Heemwonen met het implementeren van ketensamenwerking.

Marjo Vankan, bestuurder Heemwonen:
“Ketensamenwerking leverde ons in het eerste jaar een kostenreductie van 10% op de directe kosten”


Mensen (Tijdelijk management)

Directeur wonen: Samen met collega directeur, bestuurder en stakeholders het nieuwe ondernemingsplan opstellen en de daarbij horende organisatiewijzigingen implementeren. Daarnaast de ketensamenwerking voor het dagelijks onderhoud verder ontwikkelen, klantfocus vormgeven en de lean werkwijze verder toepassen. Dagelijkse aansturing van drie teams (40 medewerkers) in de front office; verhuur, incasso en HEEMwonen informatie punt.


Procesoptimalisatie
Optimaliseren van het verhuur & mutatieproces waarbij we met de medewerkers hebben gezorgd voor gelijkmatige werkdruk in het verhuurproces. Daarnaast is het incassoproces verder ge├╝niformeerd met de medewerkers, waarbij het proces zo is ingericht op maximaliseren van de tijd bij huurders met een beginnende achterstand.

 

Lees meer Functie:

directeur Wonen a.i.

Citaat:

Met argusogen keken medewerkers naar alle veranderingen. Mooi om uiteindeijk te zien hoe het lean maken van processen heeft gezorgd voor meer rust, een sociaal incassobeleid en meer efficiency in de ketensamenwerking.