De Woonplaats

Procesoptimalisatie en team ontwikkeling
De inzet van nieuwe ICT nog beter benutten voor het optimaliseren van de processen en meer grip geven op het sturen op resultaat. AvW2 zocht naar de knoppen waaraan gedraaid kon worden voor het verbeteren van het incassoproces en vond samen met de medewerkers een werkwijze die structureel tot verbetering leidt.

Lees meer Functie:

Adviseur

Citaat:

Eerst op zoek naar de juiste knoppen om aan te draaien en daarna gezamenlijk met de afdeling de stap zetten naar continu verbeteren