De Veste

Organisatiesturing
Strategische doelen vertalen naar concrete prestaties. Dat was de insteek van de vernieuwde kwartaal rapportage. AvW2 realiseerde die en dit heeft geleid tot meer focus op het gericht aansturen van mensen en teams in de organisatie


ICT optimalisatie

ICT was een van de pijlers voor het transformeren van de organisatie. AvW2 heeft de ambitie van de organisatie vertaald in een ICT beleidsplan en als programmamanager sturing gegeven aan de diverse ICT projecten


Mensen

De Veste heeft de vertaling gemaakt van een organisatie gericht op stenen naar een organisatie gericht op mensen en hun persoonlijke kwaliteiten. Namens AvW2 heeft Antoon Veldhuis als tijdelijk manager Wonen hier zijn bijdrage aan geleverd

 

Lees meer Functie:

Adviseur

Citaat:

Angela Kolk:

Lees meer Functie:

Interim manager wonen

Citaat:

Het is prachtig mensen te zien groeien en eigenaarschap te zien ontwikkelen