My Blog

Ga terug

Resultaten

  • Lean Management – Inkoop

ROB LEERDE ONS ANDERS KIJKEN NAAR PROCESSEN

Met zo weinig mogelijk moeite zo veel mogelijk winst behalen: dat was het doel van het ‘lean management’-traject waaraan Rob Vervoort leiding gaf bij de Bossche woningcorporatie Zayaz. Resultaat: grotere klanttevredenheid én een jaarlijkse kostenbesparing van zo’n 100.000 euro.

‘De grote winst is dat we konden meten hoeveel we bespaarden.’ Will Simons is hoofd onderhoud bij Zayaz. Hij is blij met de methodiek van ‘lean management’ die AvW2 introduceerde bij Zayaz en die het mogelijk maakte om exact te meten hoeveel tijd en geld Zayaz bespaarde met een efficiëntere manier van werken. ‘Als organisatie werk je constant aan verbeteringen. Lean management maakt ze concreet en meetbaar.’

Lean management

Lean management werkt aan een cultuur waarin alle medewerkers continu hun vaardigheden en processen verbeteren. Het ideaalbeeld is dat er elke dag in elk proces door iedereen wordt verbeterd. Bij Zayaz richtte Rob Vervoort namens AvW2 het proces van lean management op Zayaz’s eigen onderhoudsbedrijf. ‘Onze onderhoudsdienst is eigenlijk de Wegenwacht voor onze klanten,’ zegt Michael Kluytmans, teamleider van het onderhoudsbedrijf. ‘Wij handelen alleen kleine reparaties af, ofwel reparaties die binnen twee uur kunnen worden afgerond. Als het wat minder druk is, plaatsen we ook keukenblokken. Grotere reparaties, zoals reparaties aan goten en stucwerk, besteden we uit aan aannemers.’

Inventarisatie

Rob Vervoort begon zijn werkzaamheden met een nulmeting: hij inventariseerde hoe Zayaz klachten behandelde, welke vaklui waarvoor op pad werden gestuurd, hoe lang ze bezig waren, hoe lang ze reisden, enzovoort. ‘Op basis van deze inventarisatie concludeerde Rob dat Zayaz op vier punten relatief eenvoudig veel winst kon behalen,’ zegt Michael Kluytmans. ‘We konden meer klussen doen per dag, zorgen voor minder facturen van aannemers (die de grote reparaties doen), de reistijd van de vakmannen verkorten en zorgen dat een huurder thuis is als de vakman komt. Vervolgens schreef Rob een plan van aanpak om deze vier doelstellingen te realiseren. Zijn prognose was dat Zayaz met een efficiëntere werkwijze structureel zo’n 100.000 euro per jaar kon besparen en dat tegelijkertijd de klanttevredenheid zou stijgen. Beide voorspellingen zijn gerealiseerd.’

Rob Vervoort

‘De kracht van Rob Vervoort is dat hij heel open is,’ meent Michael Kluytmans. ‘Hij neemt mensen mee in zijn gedachtengang, kan goed duidelijk maken wat het nut van lean management is. En hij weet ook over te brengen dat ieders inbreng daarbij van belang is. Op elk niveau in de organisatie weet hij de mensen mee te krijgen: van de vaklui tot de mensen op kantoor en de klantenservice. Bovendien maakt hij duidelijk wat de samenhang is tussen al die afdelingen, bijvoorbeeld dat een monteur een klacht of storing niet in één keer kan oplossen als de intake van de klacht niet goed is. Met de intake bedoelen we het telefoongesprek waarin een bewoner zijn klacht meldt. Als we dat gesprek grondig doen, kunnen we direct de juiste persoon eropaf sturen en hoeft de huurder maar één keer thuis te blijven. Dat is nou echt efficiënt en klantgericht!’

avw2Zayaz

Related Posts