My Blog

Ga terug

Resultaten

  • Een voor WSHD en WSRL uniform proces mbt het juist en volledig heffen van de meet- en tabel-bedrijven
    • “Uniforme werkwijze handhaving i.r.t. Meetbedrijven”
    • SLA tussen Handhaving en de belastingkantoren BSR/SVHW.
    • De bevoegdheid voor “uitgifte meetbeschikkingen” herbelegd
    • Advies aantal medewerkers handhaving aan te passen t.b.v. de continuïteit
  • PID tbv de integratie ICT afdelingen van WSHD en WSRL
avw2Waterschap Rivierenland

Related Posts