My Blog

Ga terug

Resultaten

  • Begeleiden I&A managers van 5 waterschappen om te komen tot een gezamenlijk I&A ontwikkelplan
  • Analyse samenwerken Rijn-Oost tbv Inkoop en Coda
  • Lean vergunningen
  • Lean Handhaven

Rob en Erik weten mensen te motiveren

Erik Vollenbroek, manager V&H van Rijn en IJssel, heeft AvW2 gevraagd de medewerkers te ondersteunen bij het verbeteren van het proces Vergunningverlening. Waarom kiest een waterschap voor AvW2? Waterschap Rijn & IJssel deed dat omdat het goede verhalen hoorde over AvW2. En nu zijn ze zelf ook enthousiast.

Waterschap Rivierenland richtte als een van de eerste waterschappen in Nederland haar processen lean in. Dat wilde Waterschap Rijn & IJssel ook wel! Jolijn Polman en Annemieke Jaakke vertellen hoe ze de samenwerking met Rob Vervoort en Erik van Vessem van AvW2 hebben beleefd en hoe het proces van vergunningverlening is verbeterd. Jolijn is coördinator vergunningverlening, Annemieke is medior specialist vergunningverlening.

Rustiger, slimmer, leaner

Jolijn: ‘AvW2 begon met een analyse van onze bestaande processen. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat we collegiale toetsen op wel zes verschillende niveaus uitvoerden. Al met al was er heel wat ruimte voor verbetering. De eenvoudigste verbeteringen hebben we direct doorgevoerd. Voor grote veranderingen namen we wat meer tijd. Zo’n verandering is dat we nu op advies van AvW2 uitgaan van een gemiddeld aantal vergunningsaanvragen per week. Als het dan op maandag wat drukker is dan gemiddeld, werken we ons niet over de kop omdat het zo druk is, maar weten we dat er rustiger dagen zullen volgen. Voorheen waren we constant aan het jagen. Nu hebben we het nog net zo druk als eerst, maar we werken rustiger, slimmer, leaner.’

Eerder reactie naar de klant

Annemieke: ‘Natuurlijk merken ook onze klanten dat we efficiënter werken. Zo is de doorlooptijd van een aanvraag verkort van acht naar maximaal zes weken, en soms zelfs naar minder dan drie weken. De klant krijgt eerder onze reactie. Verder hebben we onze werkzaamheden anders ingericht. We werken niet meer met specialisten die zich uitsluitend richten op één soort vergunningen, maar we zorgen dat we werk kunnen overnemen van elkaar. Dat betekent dat je je werk moet kunnen loslaten en moet delen. Daardoor zijn we consistent. Ongeacht wie een aanvraag behandelt, de klant weet waar hij aan toe is.’

Erik en Rob vullen elkaar aan

Jolijn: ‘Rob Vervoort en Erik van Vessem hebben veel kennis van zaken, leggen de dingen goed uit en weten mensen te motiveren.’

Annemieke: ‘Een mooi voorbeeld waren de terugkomdagen die ze hadden georganiseerd. Op dat moment liep het nieuwe proces nog niet helemaal perfect. Rob en Erik hielden ons voor dat we heel veel wél hadden bereikt en dat we dus trots mochten zijn.’

Jolijn: ‘Erik is energiek, positief en tegelijkertijd direct. Hij gaat discussies niet uit de weg, maar zorgt er wel voor dat ze niet verzanden in onbelangrijke details. Hij houdt steeds in de gaten dat we ons blijven richten op de dingen die belangrijk zijn. Hij houdt iedereen bij de les – en dat is soms best een opgave hoor, want het is droge kost. Erik vroeg medewerkers om eventuele bedenkingen kenbaar te maken, en hij liet daarbij iedereen in zijn waarde. Heel belangrijk.’

Annemieke: ‘Rob Vervoort is sterk in de inhoud. Hij analyseert heel goed en zet de dilemma’s waarmee we te maken hadden helder op papier. Dat deed hij zelfs letterlijk, toen hij een stuk papier van vijf meter lang aan de muur hing en daar het complete proces uitschreef. Zelfs dat deed hij overzichtelijk. Rob is de man van de inhoud, Erik van het proces. Ze vulden elkaar mooi aan.’

Waterschap Rijn en IJssel

Related Posts