My Blog

Ga terug

AAN EEN HALF WOORD HEBBEN ZE GENOEG

Van ‘werken op gevoel’ naar ‘werken op meetbare resultaten’. Die metamorfose onderging Woonmaatschappij Maasland aan de hand van Jos Vervoort.

Wat zijn onze doelen precies? Worden ze bereikt? En hoe meten we dat? Deze cruciale vragen zijn makkelijk te stellen, maar een stuk lastiger te beantwoorden. Bij Woonmaatschappij Maasland weten ze daar alles van. ‘Vroeger stuurden wij vooral op ons gevoel. Dankzij het nieuwe managementinformatiesysteem dat Jos Vervoort ontwikkelde, werken we nu wél met meetbare doelstellingen en resultaten.’

Flexibele aanpak

Het was niet de eerste keer dat Maasland ervaring opdeed met zo’n systeem. Het eerdere model werd echter als te theoretisch ervaren en de prestatie-indicatoren als te vergezocht. En dus ontwikkelde AvW2 een model dat aan de eisen voldeed en de fouten uit het verleden vermeed. ‘Wij wilden voorkomen dat er allerlei discussies zouden ontstaan over de vraag in welk vakje van het model elke individuele verantwoordelijkheid precies thuishoort. Waar het om gaat, is of de mensen en de organisatie als geheel voldoen aan de doelstellingen. Het mooie was dat Jos Vervoort ons niet in een keurslijf dwong. Hij liet ruimte voor input en suggesties van onze kant.’

Veel duidelijker

‘We waren niet gewend om verantwoording af te leggen, maar nu wordt het als constructief gezien, als iets normaals. Iedereen weet waar hij aan toe is. Bovendien is onze informatie nu gebaseerd op feiten en kunnen we zien waar het niet goed loopt. Verder hadden we soms de neiging onszelf te veel doelstellingen op te leggen, maar het verankeren en uitvoeren was niet altijd mogelijk. Dat houden we met dit model goed in de gaten. Tot slot  gaat de managementinformatie in het nieuwe model over méér dan alleen financiën. Normaliter wemelt zo’n model van kengetallen, percentages en bedragen. Nu gaat het vooral om doelstellingen en activiteiten. In de non-profit werkt dat veel prettiger.’

avw2Maasland

Related Posts