My Blog

Ga terug

Resultaten

  • Begeleiden van de ICT managers van de waterschappen Rijn & IJssel, Reest & Wieden, Regge & Dinkel, Groot Salland, Velt & Vecht om te komen tot een gezamenlijk ontwikkelplan wat is geaccordeerd door de directeurs middelen
  • Samen met de 8 waterschappen uitbrengen van een advies inzake het gebruik van de basisregistraties
avw2IROM

Related Posts