My Blog

Ga terug

Resultaten

  • LEAN HRM
  • LEAN Sociaal Beheer
  • LEAN Klantproces en samenwerken/integratie KCC en KCT
  • Verbeteren samenwerking KCT en vakmannen
  • LEAN Masterclass

DUNAVIE EN AVW2 WERKEN SAMEN AAN LEAN

Welke medewerker verricht welke taak tijdens een nieuwbouw- of renovatieproject? Bij woningcorporatie Dunavie is dat nu kraakhelder. AvW2 maakte de medewerkers bekend met de ‘lean’-aanpak – en de klant profiteert ervan.

In acht weken tijd met de afdelingen Vastgoed, Woondiensten en Bedrijfsvoering werken aan een beter en efficiënter (ofwel ‘lean’) projectproces: dat deed Dunavie in Katwijk samen met AvW2. Het uiteindelijke doel was de klant centraal stellen. Dat betekende bijvoorbeeld dat Dunavie alle stappen tijdens een nieuwbouw- of renovatieproject schrapte die geen toegevoegde waarde hebben voor de klant (zoals dubbele controles).

Ook betere samenwerking tussen afdelingen was een manier om efficiënter te gaan werken. Onder leiding van Erik van Vessem en Rob Vervoort hielden medewerkers hun taken en verantwoordelijkheden kritisch tegen het licht.  Marc den Dulk, manager Bedrijfsvoering en Control, vertelt hoe dat ging: ‘AvW2 organiseerde sessies met zowel de medewerkers van Vastgoed als van Woondiensten. Vastgoed bestaat uit projectleiders en technische mensen, Woondiensten zijn de mensen van de verhuur en het eerste klantcontact. Dat overleg was een belangrijke stap, want juist die twee afdelingen moesten beter samenwerken. En vervolgens kwam ook Bedrijfsvoering erbij.’

Verhelderend

De sessies werkten verhelderend, zegt Den Dulk. ‘Er was binnen onze organisatie soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tijdens projecten. In onderlinge gesprekken wordt zoiets al snel gebagatelliseerd: “Ik dacht dat jij dat zou doen.” De verdienste van AvW2 is dat ze erin slaagden om in die sessies de echte knelpunten boven tafel te krijgen. Erik en Rob vroegen dóór. Zo kregen de medewerkers steeds beter inzicht in elkaars werk. En langzamerhand ontstond begrip voor elkaar.’

Voortouw

Volgens Marc den Dulk was Erik van Vessem de man die het voortouw nam in het proces: ‘Hij zorgde dat we alle stappen goed doorliepen, hij legde de koppeling tussen lean en onze eigen dagelijkse praktijk. Erik kan zich goed inleven in mensen en hun problemen. Maar vervolgens gaat hij er wel bedrijfsmatig mee om, want zijn doel is altijd het oplossen van knelpunten. Rob Vervoort is goed in de verslaglegging, coördinatie en bewaking. Het traject vond plaats in een drukke periode. Het was belangrijk dat iemand de planningen maakte en bijhield, actiepuntenlijsten maakte en zorgde voor korte en krachtige notulen.’

Meer verantwoordelijkheden

Wat hebben de inspanningen van AvW2 en de medewerkers van Dunavie concreet opgeleverd? ‘Medewerkers hebben meer eigen verantwoordelijkheden gekregen, zijn daardoor meer betrokken en lossen knelpunten samen op in plaats van naar elkaar te kijken. Er is meer zelfsturing. Ook is nu veel duidelijker wie welke verantwoordelijkheden heeft, wie in welk stadium wordt betrokken en wanneer iemand taken overdraagt. En we hebben een kader om besluiten aan te toetsen. Wij zijn kortom zeer tevreden over het traject en de resultaten. We startten met het beeld van “zij” en “wij”, nu voelen medewerkers zich samen verantwoordelijk.’

avw2Dunavie

Related Posts