Belastingkantoren

Ga terug

Slim verbeteren, grote resultaten

Masterclass Lean voor leidinggevenden en coördinatoren van belastingkantoren

Deze drie daagse Masterclass is volledig afgestemd op de processen binnen de belastingkantoren:

 • De processen en de dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) vanuit de belastingkantoren worden als praktijkcasus genomen.
 • Tachtig procent van de Masterclass wordt besteed aan de praktijk (doen en ervaren).
 • De Masterclass wordt verzorgd door twee docenten die gedegen kennis en ervaringen hebben binnen de belastingkantoren én met Lean.

Schrijf u nu hier in


De drie bijeenkomsten vormen één geheel en zijn als volgt opgebouwd:

Stop, Denken, Doen: Lean ervaren en basiskennis opdoen. Je leert door te ervaren, je verbetert en ontwikkelt jezelf door te leren.

De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dragen alle activiteiten bij aan de klantwaarden en hoe vaak moeten we herstelacties uitvoeren (bijvoorbeeld bezwaren)?

Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit de medewerkers in hun kracht? Kijkt u naar de gesprekstijd in een klantcontactcentrum of is uw doel dat de klant binnen vier weken niet nog een keer belt?


Ervaringen van eerdere deelnemers:

‘Deze simulatiegame maakt dingen wel héél duidelijk!’

‘Nu begrijp ik waarom we niet verbeterden; we hadden geen inzicht in de feiten.’

‘Wat kan een mens toch lang naar de verkeerde dingen kijken!’


Data en kosten

De Masterclass Lean voor belastingkantoren vindt plaats op de vrijdagen 8 april, 22 april en 20 mei 2016 van 9:30 – 16:00 uur, alle keren in de buurt van Utrecht.

Kosten: 1.495 euro, exclusief btw.

Minimaal aantal deelnemers: 7, maximum: 12.


Rendement

Na deze Masterclass heeft u ervaren hoe u continu kunt verbeteren. U heeft ervaringen gedeeld met collega-belastingkantoren. De Lean-methodiek kunt u direct en op een pragmatische manier toepassen in uw organisatie. Naast de presentaties (die u in uw eigen organisatie kunt inzetten) ontvangt u ook het boek: Respectvol leiderschap, een roman over Lean in de praktijk.

Schrijf u nu hier in

Wij kunnen deze masterclass ook voor uw organisatie in company verzorgen


Programma Masterclass Lean voor leidinggevenden en coördinatoren van belastingkantoren

Dag 1: Stop, denken doen: Lean ervaren, lean begrijpen

Het doel van de eerste dag is:

 • Kennismaken met het concept van Lean management
 • Ervaren hoe u door kleine, slimme verbeteringen grote resultaten realiseert
 • Praktijksessie procesanalyse (**)
 • Oefenen met Value Stream Mapping (procesmodellering en –verbetering)
 • Oefenen met de methodiek om tot LEAN verbetervoorstellen te komen

Programma dag 1:

 1. Lean simulatie (ervaren van Lean)
 2. Gevoel versus feiten – Waar zie ik de juiste verbetermogelijkheden in het proces?
 3. Procesanalyse (**)

(**) In deze sessie splitsen we de groep in twee deelgroepen. Elke groep analyseert een bedrijfsproces. Ze starten met een procesbeschrijving aan de hand van een ‘brown paper’-methode. Vervolgens kijken ze er vanuit twee invalshoeken (bijvoorbeeld doorlooptijd en verspilling) naar procesverbetering. De verbetervoorstellen worden binnen de deelgroepen met elkaar besproken en vervolgens presenteren de deelgroepen hun verbetervoorstellen aan elkaar.

De onderstaande punten komen onder in elk geval aan de orde tijdens de analyse: klantwaarde, productanalyse (breakdown), value stream, procesinrichting, bewerkingstijd en wachttijd.

Deze sessie heeft een beperkte diepgang en is bedoeld om de deelnemers gevoel te geven bij de methodiek om te komen tot verbeteringen. Het doel is niet om het proces tot in detail te analyseren. De processen die we uitwerken, worden aangedragen door de deelnemers.

Huiswerk: Kies een proces uit je eigen organisatie en breng daarvan de feiten in kaart.

 

Dag 2: De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Het doel van de tweede dag is:

 • Ervaren van feiten versus emotie
 • Kennisoverdracht over Lean-begrippen als: klantwaarde, waardestroom en verspillingen, flow, push & pull, perfectie
 • Verbeterpotentie; Flow: wat is dat? En wat kan het opleveren?

Programma dag 2:

 1. Presentatie van het huiswerk – Welke feiten hebben we voorhanden?
 2. Procesgericht sturen
 3. Wat is de klantwaarde van de processen binnen de belastingorganisatie?
 4. Flow, capaciteit (productieve uren)
 5. Praktijksessie: Oefenen met het creëren van flow
 6. Praktijksessie: Waar zit verbeterpotentie en hoe verzilver je die?

Huiswerk: Welke organisatiedoelstellingen en DVO-onderdelen raken welke processen binnen uw organisatie?

 

Dag 3: Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit medewerkers in hun kracht?

Het doel van de derde dag is:

 • Kennisoverdracht over KPI’s, en sturing
 • Welke processen worden geraakt door welke organisatiedoelstellingen?
 • Oefenen door de geanalyseerde processen in voorgaande sessie te voorzien van KPI’s door te kijken naar:
 • Wat zijn de organisatiedoelstellingen?
 • Welke waarde wordt gecreëerd in de geanalyseerde processen?
 • Op welke wijze voegt deze waarde iets toe aan de organisatiedoelstellingen?
 • Welke prestaties in de processen zijn bepalend voor het creëren van deze waarde?
 • Welke indicator geeft aan in welke mate er prestaties zijn geleverd?
 • Oefenen met lean-sturing
 • Hoe zet je als leidinggevende/coördinator de medewerker in zijn/haar kracht?

Programma dag 3:

 1. Twee theoretische blokken over kpi’s versus organisatiedoelstellingen (dienstverleningsovereenkomsten, dvo’s)
 2. Praktijksessie 1: benoemen KPI’s
 3. Praktijksessie 2: Flow en Lean sturen met aandacht voor houding en gedrag.

 

avw2Slim verbeteren, grote resultaten
Lees verder

Verificatie vooraf!

Verificatie vooraf – naar een betere aanslagoplegging 2016

Voor de zomer zijn we aan de slag geweest m.b.t. de implementatie van Slim heffen.

Dit was vooral gericht op het onderdeel “Uniforme object registratie”. Hiermee hebben we de specials (die onderdelen die uit het standaard bulkproces vallen) in K2B in beeld.

Het betreft o.a. objecten als Recreatiewoningen, Bedrijfsverzamelgebouwen, Transformators, Kamerverhuur, eigen heffing objecten, etc.

Centric zal in 2016-Q1 extra functionaliteit opleveren om

 1. a) op basis van de Sub-gebruikscodes (specials) het juiste hefmodel te kunnen koppelen
 2. b) een relatie te kunnen leggen tussen het WOZ – object en het zelf gecreëerde heffingsobject.

Dit alles in de lijn met de afspraken over “Uniforme object registratie”

Verificatie vooraf -> wordt eenvoudiger door “Uniforme object registratie” 

Inmiddels worden de voordelen van de “Uniforme object registratie”  gebruikt voor controles op juistheid en volledigheid tbv de aanslagoplegging 2016.

De “Uniforme object registratie” is bij jullie kantoor nog niet (volledig) doorgevoerd.

 

Kostenbesparing en verkorten doorlooptijd afhandelen bezwaren

Het afdoen van een bezwaar kost de organisatie ruim € 50,- . Een afname van bijvoorbeeld 300 bezwaren leidt dan al snel tot een structurele kostenbesparing van ruim €15.000,-. Daarnaast zal de doorlooptijd van de bezwaren verkort worden als er minder bezwaren zijn. Conform het Lean principe is het van belang

 1. aan de voorkant de instroom te minimaliseren
 2. de afhandeling van bezwaren te doen in een flow (continue proces met aanraken = afmaken)
 3. Juister en vollediger aanslagoplegging

Een beter en inzichtelijker proces te organiseren. Het realiseren van de “Uniforme object registratie” in combinatie met controlescripts leidt tot een structurele verbetering en beheersbaarheid van het proces.

avw2Verificatie vooraf!
Lees verder