My Blog

Ga terug

LEAN Vergunningen bij Delfland

AvW2 gaat voor Hoogheemraadschap van Delfland het Lean traject verzorgen om te komen tot een efficiënter en klantgerichter Vergunningen proces. AvW2 heeft eerder bij waterschap Rijn en IJssel de processen Vergunningverlening en Handhaven begeleid. Eerder heeft AvW2 bij de provincie Overijssel een Lean traject Handhaven begeleidt.

Alle trajecten hebben meetbare resultaten opgeleverd. Ervaringen van het traject bij Waterschap Rijn en IJssel kunt u hier lezen

avw2LEAN Vergunningen bij Delfland
Lees verder

AvW2 verzorgt ICT integratie bij fusie

AvW2 verzorgt het programmamanagement bij de ICT integratie van Groot Salland met Reest en Wiedene

AvW2 verzorgt het programmamanagement van het ICT integratie traject tussen de waterschappen Groot Salland met Reest en Wieden. AvW2 is gekozen op basis van de kennis en ervaringen bij eerdere trajecten zoals de fusie tot Waterschap Vallei en Veluwe, Belastingkantoor GBLT en Waterschap Vechtstromen.

avw2AvW2 verzorgt ICT integratie bij fusie
Lees verder