My Blog

Ga terug

Masterclass Lean voor Waterschappen

Masterclass Lean voor leidinggevenden en teamleiders van Waterschappen

Deze drie daagse Masterclass is volledig afgestemd op de processen binnen de waterschappen:

 • Processen vanuit de waterschappen worden als praktijkcasus genomen.
 • Tachtig procent van de Masterclass wordt besteed aan de praktijk (doen en ervaren).
 • De Masterclass wordt verzorgd door twee docenten die gedegen kennis en ervaringen hebben binnen de waterschappen én met Lean.

Schrijf u nu hier in

Wij kunnen deze masterclass ook voor uw organisatie in company verzorgen


De drie bijeenkomsten vormen één geheel en zijn als volgt opgebouwd:

Stop, Denken, Doen: Lean ervaren en basiskennis opdoen. Je leert door te ervaren, je verbetert en ontwikkelt jezelf door te leren.

De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dragen alle activiteiten bij aan de klantwaarden en hoe vaak moeten we herstelacties uitvoeren (bijvoorbeeld bezwaren)?

Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit de medewerkers in hun kracht?


Ervaringen van eerdere deelnemers:

‘Deze simulatiegame maakt dingen wel héél duidelijk!’

‘Nu begrijp ik waarom we niet verbeterden; we hadden geen inzicht in de feiten.’

‘Wat kan een mens toch lang naar de verkeerde dingen kijken!’


Data en kosten

De Masterclass Lean voor waterschappen vindt plaats op de woensdagen 20 april, 4 mei en 18 mei 2016 van 9:30 – 16:00 uur, alle keren in de buurt van Utrecht.

Kosten: 1.495 euro, exclusief btw.

Minimaal aantal deelnemers: 7, maximum: 12.


Rendement

Na deze Masterclass heeft u ervaren hoe u continu kunt verbeteren. U heeft ervaringen gedeeld met collega-waterschappen. De Lean-methodiek kunt u direct en op een pragmatische manier toepassen in uw organisatie. Naast de presentaties (die u in uw eigen organisatie kunt inzetten) ontvangt u ook het boek: Respectvol leiderschap, een roman over Lean in de praktijk.

Schrijf u nu hier in

Wij kunnen deze masterclass ook voor uw organisatie in company verzorgen


Programma Masterclass Lean voor leidinggevenden en coördinatoren van waterschappen 

Dag 1: Stop, denken doen: Lean ervaren, lean begrijpen 

Het doel van de eerste dag is:

 • Kennismaken met het concept van Lean management
 • Ervaren hoe u door kleine, slimme verbeteringen grote resultaten realiseert
 • Praktijksessie procesanalyse (**)
 • Oefenen met Value Stream Mapping (procesmodellering en –verbetering)
 • Oefenen met de methodiek om tot LEAN verbetervoorstellen te komen

Programma dag 1:

 1. Lean simulatie (ervaren van Lean)
 2. Gevoel versus feiten – Waar zie ik de juiste verbetermogelijkheden in het proces?
 3. Procesanalyse (**)

(**) In deze sessie splitsen we de groep in twee deelgroepen. Elke groep analyseert een bedrijfsproces. Ze starten met een procesbeschrijving aan de hand van een ‘brown paper’-methode. Vervolgens kijken ze er vanuit twee invalshoeken (bijvoorbeeld doorlooptijd en verspilling) naar procesverbetering. De verbetervoorstellen worden binnen de deelgroepen met elkaar besproken en vervolgens presenteren de deelgroepen hun verbetervoorstellen aan elkaar.

De onderstaande punten komen onder in elk geval aan de orde tijdens de analyse: klantwaarde, productanalyse (breakdown), value stream, procesinrichting, bewerkingstijd en wachttijd.

Deze sessie heeft een beperkte diepgang en is bedoeld om de deelnemers gevoel te geven bij de methodiek om te komen tot verbeteringen. Het doel is niet om het proces tot in detail te analyseren. De processen die we uitwerken, worden aangedragen door de deelnemers.

Huiswerk: Kies een proces uit je eigen organisatie en breng daarvan de feiten in kaart.

Dag 2: De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Het doel van de tweede dag is:

 • Ervaren van feiten versus emotie
 • Kennisoverdracht over Lean-begrippen als: klantwaarde, waardestroom en verspillingen, flow, push & pull, perfectie
 • Verbeterpotentie; Flow: wat is dat? En wat kan het opleveren?

Programma dag 2:

 1. Presentatie van het huiswerk – Welke feiten hebben we voorhanden?
 2. Procesgericht sturen
 3. Wat is de klantwaarde van de processen binnen de belastingorganisatie?
 4. Flow, capaciteit (productieve uren)
 5. Praktijksessie: Oefenen met het creëren van flow
 6. Praktijksessie: Waar zit verbeterpotentie en hoe verzilver je die?

Huiswerk: Welke organisatiedoelstellingen en DVO-onderdelen raken welke processen binnen uw organisatie?

 

Dag 3: Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit medewerkers in hun kracht? 

Het doel van de derde dag is:

 • Kennisoverdracht over KPI’s, en sturing
 • Welke processen worden geraakt door welke organisatiedoelstellingen?
 • Oefenen door de geanalyseerde processen in voorgaande sessie te voorzien van KPI’s door te kijken naar:
 • Wat zijn de organisatiedoelstellingen?
 • Welke waarde wordt gecreëerd in de geanalyseerde processen?
 • Op welke wijze voegt deze waarde iets toe aan de organisatiedoelstellingen?
 • Welke prestaties in de processen zijn bepalend voor het creëren van deze waarde?
 • Welke indicator geeft aan in welke mate er prestaties zijn geleverd?
 • Oefenen met lean-sturing
 • Hoe zet je als leidinggevende/coördinator de medewerker in zijn/haar kracht?

Programma dag 3:

 1. Twee theoretische blokken over kpi’s versus organisatiedoelstellingen (dienstverleningsovereenkomsten, dvo’s)
 2. Praktijksessie 1: benoemen KPI’s
 3. Praktijksessie 2: Flow en Lean sturen met aandacht voor houding en gedrag.
avw2Masterclass Lean voor Waterschappen
Lees verder

Slim verbeteren, grote resultaten

Masterclass Lean voor leidinggevenden en coördinatoren van belastingkantoren

Deze drie daagse Masterclass is volledig afgestemd op de processen binnen de belastingkantoren:

 • De processen en de dienstverleningsovereenkomsten (dvo’s) vanuit de belastingkantoren worden als praktijkcasus genomen.
 • Tachtig procent van de Masterclass wordt besteed aan de praktijk (doen en ervaren).
 • De Masterclass wordt verzorgd door twee docenten die gedegen kennis en ervaringen hebben binnen de belastingkantoren én met Lean.

Schrijf u nu hier in


De drie bijeenkomsten vormen één geheel en zijn als volgt opgebouwd:

Stop, Denken, Doen: Lean ervaren en basiskennis opdoen. Je leert door te ervaren, je verbetert en ontwikkelt jezelf door te leren.

De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dragen alle activiteiten bij aan de klantwaarden en hoe vaak moeten we herstelacties uitvoeren (bijvoorbeeld bezwaren)?

Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit de medewerkers in hun kracht? Kijkt u naar de gesprekstijd in een klantcontactcentrum of is uw doel dat de klant binnen vier weken niet nog een keer belt?


Ervaringen van eerdere deelnemers:

‘Deze simulatiegame maakt dingen wel héél duidelijk!’

‘Nu begrijp ik waarom we niet verbeterden; we hadden geen inzicht in de feiten.’

‘Wat kan een mens toch lang naar de verkeerde dingen kijken!’


Data en kosten

De Masterclass Lean voor belastingkantoren vindt plaats op de vrijdagen 8 april, 22 april en 20 mei 2016 van 9:30 – 16:00 uur, alle keren in de buurt van Utrecht.

Kosten: 1.495 euro, exclusief btw.

Minimaal aantal deelnemers: 7, maximum: 12.


Rendement

Na deze Masterclass heeft u ervaren hoe u continu kunt verbeteren. U heeft ervaringen gedeeld met collega-belastingkantoren. De Lean-methodiek kunt u direct en op een pragmatische manier toepassen in uw organisatie. Naast de presentaties (die u in uw eigen organisatie kunt inzetten) ontvangt u ook het boek: Respectvol leiderschap, een roman over Lean in de praktijk.

Schrijf u nu hier in

Wij kunnen deze masterclass ook voor uw organisatie in company verzorgen


Programma Masterclass Lean voor leidinggevenden en coördinatoren van belastingkantoren

Dag 1: Stop, denken doen: Lean ervaren, lean begrijpen

Het doel van de eerste dag is:

 • Kennismaken met het concept van Lean management
 • Ervaren hoe u door kleine, slimme verbeteringen grote resultaten realiseert
 • Praktijksessie procesanalyse (**)
 • Oefenen met Value Stream Mapping (procesmodellering en –verbetering)
 • Oefenen met de methodiek om tot LEAN verbetervoorstellen te komen

Programma dag 1:

 1. Lean simulatie (ervaren van Lean)
 2. Gevoel versus feiten – Waar zie ik de juiste verbetermogelijkheden in het proces?
 3. Procesanalyse (**)

(**) In deze sessie splitsen we de groep in twee deelgroepen. Elke groep analyseert een bedrijfsproces. Ze starten met een procesbeschrijving aan de hand van een ‘brown paper’-methode. Vervolgens kijken ze er vanuit twee invalshoeken (bijvoorbeeld doorlooptijd en verspilling) naar procesverbetering. De verbetervoorstellen worden binnen de deelgroepen met elkaar besproken en vervolgens presenteren de deelgroepen hun verbetervoorstellen aan elkaar.

De onderstaande punten komen onder in elk geval aan de orde tijdens de analyse: klantwaarde, productanalyse (breakdown), value stream, procesinrichting, bewerkingstijd en wachttijd.

Deze sessie heeft een beperkte diepgang en is bedoeld om de deelnemers gevoel te geven bij de methodiek om te komen tot verbeteringen. Het doel is niet om het proces tot in detail te analyseren. De processen die we uitwerken, worden aangedragen door de deelnemers.

Huiswerk: Kies een proces uit je eigen organisatie en breng daarvan de feiten in kaart.

 

Dag 2: De klant: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Het doel van de tweede dag is:

 • Ervaren van feiten versus emotie
 • Kennisoverdracht over Lean-begrippen als: klantwaarde, waardestroom en verspillingen, flow, push & pull, perfectie
 • Verbeterpotentie; Flow: wat is dat? En wat kan het opleveren?

Programma dag 2:

 1. Presentatie van het huiswerk – Welke feiten hebben we voorhanden?
 2. Procesgericht sturen
 3. Wat is de klantwaarde van de processen binnen de belastingorganisatie?
 4. Flow, capaciteit (productieve uren)
 5. Praktijksessie: Oefenen met het creëren van flow
 6. Praktijksessie: Waar zit verbeterpotentie en hoe verzilver je die?

Huiswerk: Welke organisatiedoelstellingen en DVO-onderdelen raken welke processen binnen uw organisatie?

 

Dag 3: Continu verbeteren: Waar stuurt u op en zet dit medewerkers in hun kracht?

Het doel van de derde dag is:

 • Kennisoverdracht over KPI’s, en sturing
 • Welke processen worden geraakt door welke organisatiedoelstellingen?
 • Oefenen door de geanalyseerde processen in voorgaande sessie te voorzien van KPI’s door te kijken naar:
 • Wat zijn de organisatiedoelstellingen?
 • Welke waarde wordt gecreëerd in de geanalyseerde processen?
 • Op welke wijze voegt deze waarde iets toe aan de organisatiedoelstellingen?
 • Welke prestaties in de processen zijn bepalend voor het creëren van deze waarde?
 • Welke indicator geeft aan in welke mate er prestaties zijn geleverd?
 • Oefenen met lean-sturing
 • Hoe zet je als leidinggevende/coördinator de medewerker in zijn/haar kracht?

Programma dag 3:

 1. Twee theoretische blokken over kpi’s versus organisatiedoelstellingen (dienstverleningsovereenkomsten, dvo’s)
 2. Praktijksessie 1: benoemen KPI’s
 3. Praktijksessie 2: Flow en Lean sturen met aandacht voor houding en gedrag.

 

avw2Slim verbeteren, grote resultaten
Lees verder

Waarderings handboek

Op 9 december is een geactualiseerde versie van het waarderingshandboek uitgekomen voor de waardering op marktwaarde conform de nieuwe Woningwet. Hieronder een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

De wijzigingen van het recente waarderingshandboek op een rij:
Op 17 juni 2015 is de eerste versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gepubliceerd. De geactualiseerde versie die nu is verschenen, is op verschillende punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende punten.
Herijking normen: Er waren ten behoeve van de geactualiseerde versie meer waarderingsgegevens beschikbaar van woningcorporaties met peildatum 31 december 2014. Deze gegevens zijn benut om de hoogte van de verschillende normen opnieuw te bepalen. Hiermee is een grotere nauwkeurigheid bereikt.

Verlegging peildatum: In de geactualiseerde versie is de peildatum verlegd van 31 december 2014 naar 31 december 2015, de waardepeildatum van het geactualiseerde handboek. De bedragen voor de verschillende normen zijn geïndexeerd. De markthuren zijn met een actueler bestand van gerealiseerde markthuren opnieuw geschat. De macro-economische parameters en de ontwikkeling van de koopprijzen zijn eveneens geactualiseerd op basis van recentere gegevens van het CBS en het CPB.

Berekening eindwaarde: De berekening van eindwaarde aan het einde van het 15e exploitatiejaar is aangepast. De aanpassingen hebben onder meer betrekking op de inrekening van de veroudering, welke nu gekoppeld is aan de onderhoudskosten en niet meer aan de WOZ-waarde. Verder is het in het doorexploiteerscenario mogelijk om ook rekening te houden met een uitpondscenario vanaf het 16e jaar. Daarnaast wordt nu ook rekening gehouden met de huurpotentie vanaf het 16e jaar op basis van huurmutaties.

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten: De bepaling van de gemeentelijke OZB is aangepast. Er wordt nu gebruikt gemaakt van de gemeentelijke tarieven 2015 zoals gepubliceerd op de website van COELO. Voor de rioolheffing, de verontreinigingsheffing, de waterschapsbelasting en verzekeringen, is nog wel een gemiddeld percentage per verhuureenheid opgenomen.

Positie en rol taxateur: De positie en de rol van de externe taxateur in de full versie zijn nader uitgewerkt. De externe taxateur dient ingeschreven te zijn bij het Nationaal Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) of vergelijkbare gedrags- en beroepsregels te hanteren. Bij de waardering via de full versie dient jaarlijks minimaal een derde, steeds wisselend deel, van het betreffende vastgoed op basis van een volledige taxatie te worden gewaardeerd. Voor het andere deel van het vastgoed is een aannemelijkheidsverklaring vereist.

Verduidelijking tekst: Uit reacties op de eerste versie van het handboek bleek dat de tekst vragen opriep. Om daaraan tegemoet te komen is op verschillende plaatsen in het handboek de tekst verduidelijkt.

Lijst van definities: Aan het handboek is nu een bijlage met een lijst van definities toegevoegd voor de belangrijkste begrippen die bij de waardering op marktwaarde worden gebruikt.
Wat betekent dat voor u?
De waardering op marktwaarde moet u voor het eerst aanleveren in de Verantwoordingsinformatie (dVi) over 2015, die voor 1 juli 2016 moet zijn ingediend. Onze ervaring de afgelopen jaren is dat de kwaliteit van benodigde gegevens bij veel corporaties onvoldoende is. Om tijdig tot een goede waardering adviseren wij u om nu al te starten met het op orde brengen van de datakwaliteit.

Wat kan AvW2 voor u betekenen bij de invoering van marktwaarde in verhuurde staat:

1. Eenmalige berekening van marktwaarde in verhuurde staat
Omdat u o.a. nog wilt wachten met het maken van de definitieve software keuze of omdat u momenteel niet beschikt over de benodigde capaciteit en kennis.

2. Jaarlijks berekening van de marktwaarde in verhuurde staat tegen vaste maandelijkse kosten.
Deze optie is vooral interessant voor corporaties met een beperkte omvang omdat u bij deze optie beschikt over de meest actuele kennis en kunde m.b.t. de marktwaarde berekening.

3. Middels een data check kunnen we u data valideren benodigd voor de marktwaarde berekening. De data check bevat een heldere bevindingen rapportage en indien gewenst kan AvW2 ondersteunen bij het op orde brengen van de data.

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met mij. Dat kan via e-mail christian.vos@avw2.nl of bel naar 06 – 43 004 892.

avw2Waarderings handboek
Lees verder

Verificatie vooraf!

Verificatie vooraf – naar een betere aanslagoplegging 2016

Voor de zomer zijn we aan de slag geweest m.b.t. de implementatie van Slim heffen.

Dit was vooral gericht op het onderdeel “Uniforme object registratie”. Hiermee hebben we de specials (die onderdelen die uit het standaard bulkproces vallen) in K2B in beeld.

Het betreft o.a. objecten als Recreatiewoningen, Bedrijfsverzamelgebouwen, Transformators, Kamerverhuur, eigen heffing objecten, etc.

Centric zal in 2016-Q1 extra functionaliteit opleveren om

 1. a) op basis van de Sub-gebruikscodes (specials) het juiste hefmodel te kunnen koppelen
 2. b) een relatie te kunnen leggen tussen het WOZ – object en het zelf gecreëerde heffingsobject.

Dit alles in de lijn met de afspraken over “Uniforme object registratie”

Verificatie vooraf -> wordt eenvoudiger door “Uniforme object registratie” 

Inmiddels worden de voordelen van de “Uniforme object registratie”  gebruikt voor controles op juistheid en volledigheid tbv de aanslagoplegging 2016.

De “Uniforme object registratie” is bij jullie kantoor nog niet (volledig) doorgevoerd.

 

Kostenbesparing en verkorten doorlooptijd afhandelen bezwaren

Het afdoen van een bezwaar kost de organisatie ruim € 50,- . Een afname van bijvoorbeeld 300 bezwaren leidt dan al snel tot een structurele kostenbesparing van ruim €15.000,-. Daarnaast zal de doorlooptijd van de bezwaren verkort worden als er minder bezwaren zijn. Conform het Lean principe is het van belang

 1. aan de voorkant de instroom te minimaliseren
 2. de afhandeling van bezwaren te doen in een flow (continue proces met aanraken = afmaken)
 3. Juister en vollediger aanslagoplegging

Een beter en inzichtelijker proces te organiseren. Het realiseren van de “Uniforme object registratie” in combinatie met controlescripts leidt tot een structurele verbetering en beheersbaarheid van het proces.

avw2Verificatie vooraf!
Lees verder

Herziening woningwet

Natuurlijk bent u geïnformeerd en beschikt u over een stappenplan. Maar nu de realisatie.

Wij kennen de ins en outs van het woningwet dossier en zijn in staat om u op een praktische wijze te helpen met de realisatie.

We hebben ervaring met de waardering op marktwaarde, met de herinrichting van ICT systemen en met de relevante beleidsvraagstukken.

We leveren resultaten zodat u tijdig gereed bent en kwalitatief voldoet aan de gestelde eisen.

avw2Herziening woningwet
Lees verder