• Verlagen beheerlasten met LEAN

  Met onze branchekennis vertalen wij de Japanse filosofie LEAN in een praktische aanpak die aansluit bij uw organisatie. We brengen medewerkers (weer) in hun kracht en begeleiden teamleiders en managers in LEAN sturen. We verlagen uw beheerlasten en zorgen voor (het behoud van) een tevreden klant.

 • Herziening woningwet

  Rondom de herziening van de Woningwet denken we met u mee over te maken keuzes en bieden we praktische hulp. We zorgen dat de zaken gereed zijn op de momenten dat het moet. Dat geldt zowel voor het proces als voor de ICT-inrichting. Onze specialismen zijn (sturen op) marktwaarde, SVB, passend toewijzen, splitsen van administraties en herinrichting van ICT-systemen.

 • Een KPI-rapportage in 3 maanden

  Uw huidige maand- en/of kwartaalrapportage vervangen we in 3 maanden door een KPI-rapportage die aansluit bij de realisatie van uw strategische doelen, de succesbepalende factoren en de te leveren prestaties. We verzorgen zowel het proces als het rapportage-instrument.

 • Van begroting tot jaarrekening

  We realiseren een vereenvoudiging van uw P&C-proces en we verkorten de doorlooptijd van de begroting en de jaarrekening. We doen dit door de concepten van LEAN toe te passen, door een vereenvoudiging van de begrotingssystematiek en door hulp te bieden bij de (her)inrichting van uw ICT-systeem en bij de administratieve processen die bijdragen aan een snellere maandafsluiting.

 • Klant- en medewerkersportaal

  Inloggen op het portaal. Wachtwoord vergeten! Toch maar even bellen dan.
 Bij het realiseren van een succesvol portaal is een helder beleid belangrijker dan de ICT.

 • Slim heffen - Efficiëncy door samenwerking

  Dankzij onze onafhankelijke rol en veel kennis van de branche bieden we u praktische hulp bij de herinrichting van processen en ICT-systemen. Het resultaat: efficiëntere processen, ontwikkeling van organisaties en meer focus op resultaat.

 • Selectie en implementatie van ICT systemen

  Een ICT-systeem selecteren, dat kan in drie maanden. Een voorwaarde is dat uw organisatie beschikt over een actief betrokken directeur of bestuurder. We hebben ervaring met korte selectietrajecten van zowel ERP- als expertsystemen. Daarnaast hebben we vele implementaties begeleid als projectmanager of adviseur.

 • Uw Informatiebeleidsplan op 1 A4

  Kent (het management van) uw organisatie de inhoud van uw ICT-beleid? Onze aanpak is gericht op een directe koppeling tussen organisatie- en ICT beleid en op de blijvende betrokkenheid van het totale management. Door deze aanpak en door het beleid op één A4 te presenteren wordt ICT-beleid begrijpelijk en blijft het een actueel onderwerp op de MT-tafel.

Resultaten

Het AvW2 team

Jos Vervoort

Jos Vervoort

Ik sta voor koersvast, betrouwbaar en betrokken.

Marc Griffioen

Marc Griffioen

Ik leg de nadruk op de kaders en de randvoorwaarden waarbinnen mensen hun eigen verandering kunnen doormaken.

Jan Roubos

Jan Roubos

Ik sta voor samenwerking, resultaat en informatie technologie die voorwaarde scheppend is voor verbeteringen in producten, diensten en processen.

Antoon Veldhuis

Antoon Veldhuis

Quote here

Isabelle van Goch

Isabelle van Goch

Ik sta voor u klaar met allround corporatiebagage, creativiteit en humor.

Christian Vos

Christian Vos

Quote here

Ruud van den Heuvel

Ruud van den Heuvel

Quote here

Wilbert Toes

Wilbert Toes

Quote here

avw2Home